مرکز تحقیقات بیماری های استخوان و مفاصل، در سال 1382 در بیمارستان چمران به منظور انجام پژوهش و ارائه مقالات در زمینه استخوان و مفاصل پایه گذاری شد. پس از ارائه کارنامه پژوهشی قابل قبول در زمینه بیماری های استخوان و مفاصل، در سال 1388، موافقت اصولی شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی با ایجاد مرکز تحقیقات بیماری های استخوان و مفاصل کسب شد. 

 

Feature Slides

برگزاری کارگاه آموزش End noteX6
1393-3-20

کارگاه آموزشی End noteX6 به منظور آشنایی دستیاران گروه ارتوپدی با شیوه صحیح رفرنس نویسی توسط خانم فاطمه افتخاریان (کتابدار پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز) در سالن مرکز تحقیقات بیماری های استخوان و مفاصل برگزار گردید و دستیاران با انواع روش های رفرنس نویسی آشنا شدند.