تجهیزات

- کامپیوتر
- پرینتر رنگی و سیاه، سفید
- دستگاه کپی
- اسکنر
- فکس
- میز کنفرانس 12 نفره
علاوه بر تجهیزات موجود در مرکز، پژوهشگران با هماهنگی مرکز و بیمارستان چمران می توانند از تجهیزات موجود در بیمارستان چمران نیز استفاده نمایند.

 
مرکز تحقیقات بیماری های استخوان و مفاصل
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز - بلوار چمران - بیمارستان شهید چمران
تلفن: 36234504
تلفکس: 36234504
پست الکترونیک: researchcenter_ortho@yahoo.com