بررسی اثرات سلولي و بافتي استفاده از مواد مختلف در بهبود عملكرد مفصلي در مقايسه با هيالگان
بررسي مداخلات دارويي بر بهبود فيبروز مفصلي (اثر بخشي داروهاي جديد)
بررسي روش هاي جديد در درمان شكستگي هاي ناشي از پوكي استخوان
بررسی روش هاي مختلف در ترمیم آسیب غضروف مفصلی در مدل هاي حيواني
بررسي يافته هاي MRI - راديولوژي ، سي تي اسكن در ضايعات و تروماهاي استخواني
بررسی اپیدمیولوژیک مبتلایان به تومورهای دستگاه اسکلتی
بررسی مداخلات مختلف بر بهبود عملکرد بیماران دارای مشکلات مفصلی
همبستگي نقايص ژنتيكي در بروز بيماريهاي دستگاه اسكلتي
بررسي و ارزيابي و ابداع روش هاي جديد در درمان ضايعات دستگاه اسکلتی

 
مرکز تحقیقات بیماری های استخوان و مفاصل
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز - بلوار چمران - بیمارستان شهید چمران
تلفن: 36234504
تلفکس: 36234504
پست الکترونیک: researchcenter_ortho@yahoo.com