بررسی اثرات سلولی و بافتی استفاده از مواد مختلف در بهبود عملكرد مفصلی در مقايسه با هيالگان
بررسی مداخلات دارويی بر بهبود فيبروز مفصلی (اثر بخشی داروهای جديد)
بررسی روش های جديد در درمان شكستگی های ناشی از پوكی استخوان
بررسی روش های مختلف در ترمیم آسیب غضروف مفصلی در مدل های حيوانی
بررسی يافته های MRI - راديولوژی ، سی تی اسكن در ضايعات و تروماهای استخوانی
بررسی اپیدمیولوژیک مبتلایان به تومورهای دستگاه اسکلتی
بررسی مداخلات مختلف بر بهبود عملکرد بیماران دارای مشکلات مفصلی
همبستگی نقايص ژنتيكی در بروز بيماريهای دستگاه اسكلتی
بررسی و ارزيابی و ابداع روش هاي جديد در درمان ضايعات دستگاه اسکلتی

 
مرکز تحقیقات بیماری های استخوان و مفاصل
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز - بلوار چمران - بیمارستان شهید چمران
تلفن: 36234504
تلفکس: 36234504
پست الکترونیک: researchcenter_ortho@yahoo.com