معرفی مرکز

مرکز تحقیقات بیماری های استخوان و مفاصل در سال 1382 در محیطی به مساحت 90 متر مربع در بیمارستان چمران به منظور انجام پژوهش و ارائه مقالات در زمینه استخوان و مفاصل پایه گذاری شد. پس از ارائه کارنامه پژوهشی قابل قبول در زمینه بیماری های استخوان و مفاصل، در سال 1388 شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی موافقت اصولی خود را با مرکز بیماری های استخوان و مفاصل عملی کرد.
مرکز تحقیقات بیماری های استخوان و مفاصل برآن است تا با استفاده از امکانات و نیروی انسانی خود در توسعه و به کارگیری دانش های نوین در زمینه "بیماری های استخوان و مفاصل" گامی بلند بردارد و در این راستا پژوهش های بنیادی و بالینی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی را به انجام برساند. این مرکز با جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه و انتشار آن ها، خدمات خود را به جامعه پزشکی ارائه می کند همچنین با ترغیب، تشویق و بکارگیری محققین سعی در تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه "بیماری های استخوان و مفاصل" دارد. همچنین تلاش این مرکز در جلب توجه و همکاری علمی با سایر مراکز تحقیقاتی و آموزشی کشور و سازمان های بین المللی با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
 
مرکز تحقیقات بیماری های استخوان و مفاصل
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز - بلوار چمران - بیمارستان شهید چمران
تلفن: 36234504
تلفکس: 36234504
پست الکترونیک: researchcenter_ortho@yahoo.com