همکاری ها و موافقت نامه ها
 
مرکز تحقیقات استخوان و مفاصل دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در این زمینه ها با سایر مراکز تحقیقاتی همکاری دارد:

 
* پیوند سلولهای بنیادی غضروفی انسانی در ضایعات غضروفی با استفاده از داربست چسب فیبرینی حاوی محصول لیز پلاکتی با همکاری مرکز تحقیقات سلول های بنیادی و ترانس ژنیک
* بازسازی سطح غضروفی مفصلی با پیوند سلول بنیادی مزانشیمی در بیماران دچار استئوآرتریت مفصل زانو با همکاری مرکز تحقیقات سلول های بنیادی و ترانس ژنیک
* بررسي تاثير داروي سيمواستاتين به صورت خوراكي و موضعي بر ترميم اعصاب محيطي در رت، با همكاري مركز تحقيقات نانوفناوري در داروسازي
* بررسي مقايسه اي تاثير پلاسماي غني از پلاكت، مغز استخوان، سلول هاي بنيادي و سلول هاي مغز جنين موش همراه و بدون داروي سيمواستاتين بر ترميم نقيصه اعصاب محيطي در خرگوش، با همكاري مركز تحقيقات نانوفناوري در داروسازي و مركز تحقيقات ترانسژنيك
* بررسي نتايج باليني داروي بواسي زوماب در سندروم تونل كارپ تجربي در مدل حيواني خرگوش، با همكاري مركز تحقيقات تصوير برداري پزشكي

 
 

 
مرکز تحقیقات بیماری های استخوان و مفاصل
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شیراز - بلوار چمران - بیمارستان شهید چمران
تلفن: 36234504
تلفکس: 36234504
پست الکترونیک: researchcenter_ortho@yahoo.com